2011. március 20., vasárnap

A belső ima - a kitartás fontossága

Reginald Garrigou-Lagrange a misztikus teológia legjelentősebb alakja 20. században. Egyik legfontosabb műve a The Three Ages of the Interior Life. Ennek a belső imára vonatkozó tanítását ismerteti röviden ez a cikksorozat.1

„Az imában való kitartással nagy dolgok nyerhetők meg, míg kitartás nélkül minden elveszhet.1

A kitartáshoz két dolog kell, bizalom Krisztusban és a Szentlélekben, akit Ő küld, és hogy engedjük magunkat Isten által vezetni az úton.

„A Szentlélek ott van tehát minden igaz emberben, minden lélekben, aki a kegyelem állapotában van. Ő, az élő Szeretet maga, tartózkodik bennünk, és nem marad tétlenül, hanem véghezviszi bennünk, hogy Ő legyen a belső Mesterünk hét ajándéka által, amelyek folyamatos belénk öntött képességet adnak, hogy biztosítsák a fogékonyságunkat Isten irányába. Ezek a képességek a szeretettel együtt fejlődnek bennünk. Ezért ha nem halljuk egyre jobban a belső Mester szent inspirációit, akkor ez azért van, mert túlságosan erősen önmagunkra figyelünk és nem eléggé vágyunk arra, hogy valójában Isten uralkodjon bennünk.”2

„Végül, ha a hit sötétjében is szilárdan kitartunk az Ő végtelen jóságának a gondolata mellett, amelyet minden áldásban, amelyet befogadunk közöl velünk, akkor egy nap Őt magát fogjuk szemlélni. ... És ahogy az önző ember mindig magára gondol és mindent magához viszonyít, el fogunk kezdeni mindig a bennünk jelen lévő Istenre gondolni és mindent hozzá viszonyítani. Akkor, még ha a legváratlanabb és legfájdalmasabb események történnek is, Isten dicsőségére fogunk gondolni és az Ő jóságának megnyilvánulására, és meg fogjuk pillantani a távolból Isten mindenek fölött valóságát, ami felé minden dolgok – a megpróbáltatások éppúgy mint az örömök – mutatnak.”3

1 - Reginald Garrigou-Lagrange: The three ages of the interior life. XXXVI. How to attain to the life of prayer and persevere in it. B. How to Persevere in the Life of Prayer.2 - Reginald Garrigou-Lagrange: The three ages of the interior life. XXXVI. How to attain to the life of prayer and persevere in it. B. How to Persevere in the Life of Prayer.3 - Reginald Garrigou-Lagrange: The three ages of the interior life. XXXVI. How to attain to the life of prayer and persevere in it. B. How to Persevere in the Life of Prayer.

Nincsenek megjegyzések: